TheorieCursus

Een goede rijopleiding begint bij de theorie, onze theoriecursussen staan bekend als basis voor een goed examenresultaat. Pas u als geslaagd bent voor het theorie-examen kunt u een praktijkexamen afleggen.

Het is daarom aan te bevelen, dat u zich vroegtijdig aanmeldt voor een theoriecursus, dan hoeft u met het afleggen van het praktijkexamen niet langer te wachten dan nodig is. Rijschool Nieuw Amsterdam verzorgt theoriecursussen voor zowel personenauto als motorfiets.

Het theorie-examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, vragen waar je zelf een getal in moet vullen en vragen over hoe je zou handelen in een bepaalde verkeerssituatie (bij gevaarherkenning).

Het theorie-examen bestaat uit drie onderdelen.

  • 25 vragen over gevaarherkenning;
  • 30 vragen over verkeersregels;
  • 10 vragen over verkeersinzicht.

U moet minimaal 13 van de 25 vragen over gevaarherkenning en 35 van de in totaal 40 vragen over verkeersregels en verkeersinzicht goed beantwoorden om te slagen.

Het theoriecertificaat is 1.5 jaar geldig.

Let op! Als u geen geldige legitimatiebewijs, of als u niet op tijd meldt op het examencentrum dus bij het CBR, kunt u geen theorie-examen afleggen. U krijgt het door u betaalde examengeld niet terug.

Startdata auto theorie Klik hier

Startdata motor theorie Klik hier