Motor

Motorrijbewijs

Mag ik voor mijn 18e rijlessen volgen?

· Ja, volgends de wet mag je gaan lessen vanaf je 17e jaar. Je moet in het bezit zijn van een autorijbewijs of geslaagd zijn voor het theorie-examen motor. Dit geldt ook voor het nemen van een proefles.

Hoelang duurt een rijles?

· Een motorrijles bij Rijschool Nieuw Amsterdam duurt meestal 90 minuten. In overleg met de rijinstructeur kan gekozen worden dit te verlengen naar 120 minuten. Een proefles duurt altijd 90 minuten.

Wat is een proefles?

· Tijdens een proefles wordt gekeken hoe je rijdt en hoe snel je dingen oppakt. Op basis hiervan wordt een advies gegeven over het aantal lessen dat je nodig zult hebben.

Kan ik ook zonder proefles beginnen aan mijn pakket?

· Nee. Tijdens de proefles voor de motor wordt individueel gereden. De motor wordt op jouw tempo uitgelegd. Wanneer je start met het lespakket, worden de lessen zoveel mogelijk ingedeeld met een andere cursist.

Ik ben in het bezit van een rijbewijs B. Moet ik dan toch theorie-examen doen?

· Voordat je praktijkexamen voor de motor (categorie A1, A2 of A) kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen motor. Ook als je het rijbewijs voor de personenauto (categorie B) al hebt.

Kan ik een cursus volgen voor mijn motor theorie?

· Ja, wij bieden cursus met theorie-examen aan. ook bieden wij het theorieboeken en een oefen Cd-roms aan.

Mag ik zonder theoriecertificaat lessen?

· Voordat je praktijklessen voor de motor (categorie A1, A2 of A) kunt doen, moet je geslaagd zijn voor het theorie-examen motor. Of rijbewijs voor de personenauto (categorie B) al hebt.

Waar bestaat het praktijkexamen uit?

· Het praktijkexamen bestaat uit twee onderdelen: Voertuig Beheersing (AVB) en Verkeersdeelneming (AVD).

Wat neem ik mee naar mijn praktijkexamen?


· Je dient een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, je theoriecertificaat, de oproep voor het praktijkexamen.

Wie vraagt mijn praktijkexamen aan? En hoe zit het met mijn theorie-examen?

· De instructeur vraagt, in overleg met jou, beide praktijkexamens aan bij het CBR. De rijinstructeur adviseert je wanneer je het praktijkexamen aan kan vragen. Het is mogelijk via het Rijschool Nieuw Amsterdam een theorie-examen te reserveren.

Moet ik zelf kleding aanschaffen voor de motorrijlessen?

· Nee, dit is niet nodig. Rijschool Nieuw Amsterdam heeft voldoende helmen en beschermde kleding die je tijdens de rijlessen kunt gebruiken. Heb je zelf al goede, beschermende kleding die voldoet aan de gestelde eisen, dan kun je die uiteraard aan doen. Heb je een eigen helm? Neem deze dan mee. De rijinstructeur kijkt of deze voldoet aan de gestelde eisen.

Hoe betaal ik mijn gekozen lespakket?

· Het is mogelijk het gekozen lespakket in termijnen te betalen. Maximum in drie termijnen. Bij aanvang van de rijlessen betaal je het eerste deel. Wanneer je een derde van de lessen hebt gehad, betaal je de tweede termijn. Voor het AVD-examen, dient de laatste termijn te zijn voldaan. Betaling kan contant of per pin op de rijschool.

TERUG